Пропиленгликол антифриз цена

Пропилен гликола е безцветна и силно хигроскопична анти замръзваща течност която се смесва с вода и хлороформ и се използва като антифриз при автомобилните двигатели с вътрешно горене за предпазване на инсталацията при минусови температури и правилно охлаждане на двигателя.

Фармацевтичния пазар днес предлага някакви аналози на пропилен гликола (1,2-пропиленгликол или 1,2-пропандиол) които се считат за прекрасен разтворител на съединения, и затова този продукт се използва широко в пасти за зъби и кремове като омекотител.

Основни характеристики на пропиленгликола

Тази хигроскопична безцветна течност, съдържаща асиметрични въглеродни атоми се разтваря отлично в ацетон и различни видове етаноли но не се смесва с мазнини.

Има ли вреди за човешкото здраве пропиленгликолът?

Ако говорим за хранителния пропиленгликол той е доказано нетоксичен и безопасен, без странични ефекти и няма да предизвика проблеми при хората, но при надвишаване на предвидените и предписани норми на количества при употреба може да доведе до сериозни рискове за човешкото здраве.

Това важи естествено при всяко прекомерно надвишаване на дозировката на лекарствени препарати. Отравянията с пропиленгликол обикновено са свързани при случайно поглъщане на веществото, или попадане върху кожата, очите или устата на пациента, и се нуждае лекарска намеса за да се предотвратят сериозни последствия за човешкото здраве.

Също така трябва да се избягва и вдишването на пари при отворена бутилка защото това ще донесе до сериозно дразнение на горните дихателни пътища.

Видове антифриз

За изработката на антифриз се използват смеси от етиленгликол, пропиленгликол, алкохол и други специални добавки смесени с дестилирана вода които охлаждат двигателя предпазвайки го от прегаряне и преждевременна корозия. Температурата на замръзване достига до -75 градуса по Целзий, като за България обикновенно е достатъчна до -40°C.

Температурата на кипене при антифриза е от огромно значение като при температура над 110 °С вече е сериозен проблем (влошаване на топлообмена) и трябва да се вземат мерки за предотвратяване на прегряване на автомобилния двигател. По-подробна информация за видовете антифриз ще прочетете тук

Цени на антифриз

Цените за литър качествен антифриз варират между 10 и 20 лв в зависимост от качеството. Ако купувате в туба от 5 литра много добра цена в момента предлага “Химснаб-Химически продукти” ООД гр. Пловдив, които са специалисти в химическата индустрия от повече от 25 години.

A Web-Developer | WordPress, HTML, JS, CSS, PHP blog7.org гръцки преводач prevodi.elpak.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store