Пропиленгликол антифриз цена

Пропилен гликола е безцветна и силно хигроскопична анти замръзваща течност която се смесва с вода и хлороформ и се използва като антифриз при автомобилните двигатели с вътрешно горене за предпазване на инсталацията при минусови температури и правилно охлаждане на двигателя.

Фармацевтичния пазар днес предлага някакви аналози на пропилен гликола (1,2-пропиленгликол или 1,2-пропандиол) които се считат за прекрасен разтворител на съединения, и затова този продукт се използва широко в пасти за зъби и кремове като омекотител.

Основни характеристики на пропиленгликола

Тази хигроскопична безцветна течност, съдържаща асиметрични въглеродни атоми се разтваря отлично в ацетон и различни видове етаноли но не се смесва с мазнини.

Има ли вреди за човешкото здраве пропиленгликолът?

Ако говорим за хранителния пропиленгликол той е доказано нетоксичен и безопасен, без странични ефекти и няма да предизвика проблеми при хората, но при надвишаване на предвидените и предписани норми на количества при употреба може да доведе до сериозни рискове за човешкото здраве.

Това важи естествено при всяко прекомерно надвишаване на дозировката на лекарствени препарати. Отравянията с пропиленгликол обикновено са свързани при случайно поглъщане на веществото, или попадане върху кожата, очите или устата на пациента, и се нуждае лекарска намеса за да се предотвратят сериозни последствия за човешкото здраве.

Също така трябва да се избягва и вдишването на пари при отворена бутилка защото това ще донесе до сериозно дразнение на горните дихателни пътища.

Видове антифриз

антифриз розов

За изработката на антифриз се използват смеси от етиленгликол, пропиленгликол, алкохол и други специални добавки смесени с дестилирана вода които охлаждат двигателя предпазвайки го от прегаряне и преждевременна корозия. Температурата на замръзване достига до -75 градуса по Целзий, като за България обикновенно е достатъчна до -40°C.

Температурата на кипене при антифриза е от огромно значение като при температура над 110 °С вече е сериозен проблем (влошаване на топлообмена) и трябва да се вземат мерки за предотвратяване на прегряване на автомобилния двигател. По-подробна информация за видовете антифриз ще прочетете тук

Цени на антифриз

Цените за литър качествен антифриз варират между 10 и 20 лв в зависимост от качеството. Ако купувате в туба от 5 литра много добра цена в момента предлага “Химснаб-Химически продукти” ООД гр. Пловдив, които са специалисти в химическата индустрия от повече от 25 години.

A Web-Developer | WordPress, HTML, JS, CSS, PHP blog7.org гръцки преводач prevodi.elpak.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store